نخستین جشنواره سازه های ماکارونی دانشگاه پیام نور پایان پذیرفت.

نمودار سازه های هر استان در هر بخش

بروزرسانی شده در بیست و هفتم آذر ماه

تعریف مسابقات سازه های ماکارونی

Printسازه‌های ماکارونی به سازه‌هایی اطلاق می‌شود، که با هدف آموزشی تنها با رشته‌های ماکارونی و چسب ساخته می‌شوند. این سازه‌ها در مقیاس کوچکتر نسبت به سازه‌های واقعی طراحی و با مصالح ماکارونی و چسب ساخته شده و پس از ساخت مورد بارگذاری قرار می‌گیرند.

در واقع این سازه‌ها به عنوان ماکت ساخته نمی‌شوند و سازه‌ای که بار بیشتری را تحمل می‌کند، موفق تر خواهد بود. پل (تحت بارگذاری یکنواخت، متمرکز و متحرک)، جرثقیل برجی، انواع قاب‌های ساختمانی و ستون‌های فشاری از جمله رایج ترین سازه‌های ماکارونی می‌باشند.

بیشتر بخوانید

 

سبک های مسابقات


راندمانی

در این گرایش از تقسیم وزن تحمل شده توسط سازه به وزن خود سازه، راندمانی بدست می آید که مقادیر بالاتر ملاک رتبه بندی سازه ها می باشد


معماری

سازه میتواند پل و یا غیر از آن باشد، در این گرایش سازه بارگذاری نمیشود، ملاک رتبه بندی اصول طراحی خلاقانه و معماری به کار رفته در سازه میباشد که باتوجه به ارائه سرپرست تیم توسط داوران امتیاز دهی می شود


سنگین

در این گرایش وزن سازه ثابت میباشد و تنها بار تحمل شده توسط سازه ملاک میباشد و تحمل بار بیشتر رتبه بندی را تعیین می کند


جکت نفتی

پس از ساخت سازه طبق اصول مشخص شده در آیین نامه، وزنی معادل صدکیلوگرم روی سازه قرار میگیرد و سازه باید یک دقیقه آن راتحمل کند و نشکند، پس از آن سازه ای ک وزن کمتری دارد بالاتر از بقیه قرار میگیرد

Next Previous نظرات دانشجویان

وعده ما بهمن ماه 1394 شهر کرمانشاه ، اولین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه های پیام نور کشور.

حامیان برنامه

Client
Client
Client
Client
Client